ماکت و جعبه

مشبک لیست

تنظیم جهت صعودی

1 آیتم

  1. ماکت و نمونه جعبه
    ساخت ماکت و نمونه اولیه جعبه ،باکس و بسته بندی یکی از مهمترین و اصلی ترین مسائل قبل از تولید انبوه یک محصول میباشد. معمولا در ساخت نمونه های اولیه ایرادات احتمالی ویا تغییرات مفید قابل ارزیابی و بررسی هستند. بیشتر بدانید

مشبک لیست

تنظیم جهت صعودی

1 آیتم