تقدیرنامه و گواهی نامه

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم

  1. لوح تقدیر
    ‎۴٬۰۰۰تومان
    لوح تقدیر چاپی ،گواهی است جهت قدر دانی و ارزش گذاری بر عملکرد فرد و یا سازمان که معمولا در قطع استاندارد آ4 چاپ می شود و با پوشش های براق یا مات در جلد گالینگور قرار می گیرد بیشتر بدانید

مشبک لیست

تنظیم جهت نزولی

1 آیتم